Energetske urice

V okviru projekta Energetske urice želimo osnovnošolski mladini na zanimiv način pokazati različne vire energije in njihovo energetsko vrednost. Doseči želimo, da bi učenci naravoslovne in tehnične vede sprejemali kot zanimive in razumljive, ter spodbuditi zanimanje zanje.

S pogovorom in konkretnimi primeri učencem omogočimo, da prepoznajo različne energente, od premoga in plina, do vetra, vode in jedrskega goriva. Seznanijo se s posledicami izrabe teh energentov in njihovo energetsko/kalorično vrednostjo (preko posrednih kazalnikov). Pripravimo zanimive primere iz njihovega vsakdanjega življenja, npr. kako in koliko energije je skrite v kosu slaščice in jo primerjamo z energijo v kosu premoga, jedrskega goriva, litrskem kozarcu plina, ….

Gradivo pripravijo strokovnjaki s področja naravoslovnih ali tehničnih ved, predavanja potekajo v sodelovanju s študenti pedagoške fakultete naravoslovne ali tehnične smeri. Učiteljice in učitelji obiskane osnovne šole lahko gradivo energetske urice po lastni presoji uporabijo za popestritev pouka pri predmetih fizike ter tehnike in tehnologije.

Doslej smo Energetsko urico izvedli v naslednjih osnovnih šolah:

9.1.2017 OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana
2017-01-09-09-00-43-za-objavo