Energetsko učinkoviti proizvodi

Energijska nalepka Evropske unije zagotavlja potrošnikom točne, prepoznavne in primerljive informacije o porabi energije za gospodinjske aparate. To potrošniku omogoča, da ugotovi energijsko učinkovitost izdelka in oceni zmožnosti za zmanjšanje stroškov energije. Nalepka je enotna za vse proizvode v posamezni kategoriji. Tako lahko potrošniki zlahka primerjajo značilnosti posameznih vrst izdelkov, kot so poraba energije ali vode oz. zmogljivost aparata. Vsi, na nalepki navedeni podatki, so določeni na osnovi merilnih standardov iz evropske zakonodaje.

Nalepka je sprva razvrščala izdelke od A do G, kjer je A najbolj in G najmanj energijsko učinkovit izdelek. V letu 2010 revidirana evropska zakonodaja uvaja razrede do A+++ ter tako upošteva tehnološki razvoj in omogoča nadaljnje razlikovanje izdelkov glede na energijsko učinkovitosti. Nov predlog Komisije iz 2015 pa predlaga uvedbo enotne lestvice od A do G.

Elementi skupni vsem nalepkam:

  • Enotna nalepka v vseh državah članicah.
  • Barvne puščice za razlikovanje energijske učinkovitosti proizvodov:temno zelene za visoko učinkovite in rdeče za nizko učinkovite proizvode.
  • Dodatni energijski razredi: A+, A++, A+++
  • Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka in oznaka modela.
  • Oznake v obliki piktogramov za izbrane lastnosti in karakteristike.
  • Letna poraba energije v kWh.
  • Glede na aparat je lahko trak energijskega razreda ali piktogram spremenjen.

energijski_razred
Proizvajalci pa morajo za posamezne skupine proizvodov upoštevati tudi pravila glede okoljsko primerne zasnove izdelkov, povezanih z energijo (t.i. Ecodesign), ki nalagajo, da zmanjšajo porabo energije pri njihovih proizvodih in vzpostavljajo minimalne standarde energetske učinkovitosti.

Televizorji

Pravila glede energetske zasnove televizorjev lahko v EU prihranijo 45 TWh letno, kar je enako porabi električne energije na Češkem. Pri izklopljenem televizorju mora biti njegova poraba pod 0,3 W, v stanju pripravljenosti pa pod 0,5 W oz. 1 W, odvisno od modela. Za televozorje, ki so v stanju pripravljenosti povezani z omrežjem, pa poraba energije ne sme preseči 6 W (3 W od 2017 naprej).

Televozorji so označeni na lestvici energetske učinkovistosti med A++ (najbolj energetsko učinkoviti) do G (najmanj učinkoviti). Od januarja 2017 bodo najbolj učinkoviti televizorji označeni z nalepko A+++ (ta upošteva tudi velikost ekrana, predvideva se povprečna uporaba televizorja 4 ure dnevno).

Podrobnejša zakonodaja ter energijske nalepke za televzorje.

Svetila

Energetsko učinkovita razvetljava lahko v EU prihrani toliko energije, da bi lahko z njo oskrbeli 11 milijonov gospodinjstev letno. Zahteve glede okoljsko primerne zasnove izdelkov pa veljajo za vse žarnice, fluorescentne svetilke in žaromete, postavljajo pa standarde energetske učinkovitosti kot so življenjska doba in čas ogrevanja.

Svetila so označena z energijskimi nalepkami v shemi od A++ (najbolj učinkovita) do E (najmanj učinkovita).

Podrobnejša zakonodaja ter energijske nalepke za svetila.

Naprave za kuhanje

Z bolj učinkovitimi napravami za kuhanje lahko v EU prihranimo 1 % letne porabe energije v gospodinjstvih do leta 2030. Mikrovalovne pečice ter zunanje naprave za kuhanje ter žari so izključeni iz zahtev o energetski učinkovitosti.

Nove naprave za kuhanje imajo lestvico energetske učinkovitosti od A+++ do G.

Podrobnejša zakonodaja in energijske nalepke za naprave za kuhanje.

Sesalniki

Z bolj učinkovitimi sesalniki lahko EU prihrani do 20 TWh električne energije na leto, kar je enako letni porabi električne energije v gospodinjstvih v Belgiji.

Novi sesalniki so označeni z energijskimi nalepkami na lestvici od A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit). Od septembra 2017 naprej bodo najbolj učinkoviti sesalniki označeni z nalepko A+++.

Podrobnejša zakonodaja in energijske nalepke za sesalnike ter vodniki za potrošnike.

Grelci

Energetsko učinkoviti grelci ter vodni grelci lahko na EU ravni prihranijo 600 TWh električne energije letno.

Novi grelci so označeni z energijskimi nalepkami razreda od A++ (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit). Možno je kupiti kombinacijo tehnologij, kot je grelec z rezervarjem za toplo vodo s sončnimi celicami, da bi dosegli A+++ oznako za energetsko učinkovitost.

Podrobnejša zakonodaja in energijske nalepke ter vodniki za potrošnike

Pomivalni stroji

Energijska nalepka vsebuje največ 7 razredov od A+++ do D ter, tako kot pri ostalin proizvodih, barvne puščice za razlikovanje energijske učinkovitosti proizvodov: temno zelene za visoko učinkovite in rdeče za nizko učinkovite proizvode. Vsi pomivalni stroji stroji morajo imeti A razred pomivalnega učinka.

Več informacij ter energijske nalepke

Pralni stroji

Energijska nalepka vsebuje največ 7 razredov od A+++ do D. Vsi pralni stroji z nazivno zmogljivostjo več kot 3 kg, morajo imeti A razred pralnega učinka, zato se le ta več ne podaja na nalepki.

Več informacij in energijske nalepke

Sušilni stroji

Sušilni stroji so razvrščeni v razrede od A+++ do D. Obstajajo tri različne nalepke glede na tip sušilnega stroja, in sicer na zrak, kondenzacisjki ali plinski.

Podrobnejša zakonodaja in energijske nalepke

Klimatske naprave

Energijske nalepke obsegajo 9 razredov. Za enoprekatne in dvoprekatne klimatske naprave obsegajo razrede od A +++ do D. Za vse ostale klimatske naprave velja lestvica od A do G od januarja 2013, od A+ do F od januarja 2015, od A++ do E od januarja 2017 in od A+++ do D od januarja 2019.

Podrobnejša zakonodaja in energijske nalepke

Hladilniki in zmrzovalniki

Gospodinjski hladilniki in zmrzovalniki so označeni z energijsko nalepko v dveh razredih, in sicer od A+++ do C in D do G, hladilniki za vino pa v enem razredu od A+++ do G.

Podrobnejša zakonodaja in energijske nalepke

Pnevmatike

Pnevmatike lahko potrošniki izberejo glede na učinkovito porabo goriva, boljše zaviralne lastnosti in manj hrupa. Nalepke za nove pnevmatike kažejo energetsko učinkoviti razred od A do G.

Podrobnejša zakonodaja in energijske nalepke ter vodnik za potrošnike

Informacije o ostalih proizvodih in njihovih energisjkih nalepkah so dostopne na spletni strani Evropske komisije Energy Label Generator, kjer lahko proizvajalci posamezno nalepko tudi natisnejo.